alt 1alt 2alt 3alt 4alt 5alt 6alt 7
2014-02-20

Laboratóriumunk tovább bővíti kapacitását. Ennek érdekében megvásárlásra került Gyulán, a Henyei Miklós u.52 szám alatti ingatlan.

Tovább
2014-02-18

Életbe lépett a transzzsírsav rendelet. 2014. február 18-tól hatályos az élelmiszerekben található, a szakemberek szerint komoly egészségkárosító hatású,

Tovább

 

GOP-1.3.1

GOP-1.1.1

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

Projekt címe: Laboratóriumi módszer kiterjesztése a gabonamagvak tárolása során alkalmazott fungicid hatású készítmények, valamint azok termesztése és tárolása során keletkező mikotoxinok megkötésére alkalmas vegyületek hatékonyságának felmérésére.

Pályázati azonosító: GOP-1.1.1-078/1-2008-0109

A projekt megvalósításának ideje: 2009.04.01. - 2012.03.31.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 56.050.080 Ft, azaz ötvenhatmillió-ötvenezernyolcvan forint.

Kedvezményezett: Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft.

Székhely: 5711 Gyula, Dancza u.13.

Telephely: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u.2.

Közreműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

1539 Budapest, Pf. 684

www.magzrt.hu

 

A projekt Az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósul meg.

A gabonafélék tárolása során, ill. a gazdasági állatok takarmányozásában kiemelkedő problémát jelent a különböző, penészgombák által okozott fertőzések, ill. ezen penészgombák által termelt másodlagos anyagcseretermékek, melyek fungicid hatást, ill. mikotoxinkötő hatást tulajdonítanak. A legtöbb esetben ugyanakkor ezek hatékonysága, különösen figyelembe véve egy-egy vevő speciális feltételeit, adottságait, nem minden esetben igazolt. Az állattartó, vagy a gabonatárolással foglalkozó cég úgy költ jelentős összegeket ezekre a készítményekre, hogy csupán bízni tud az eladó által ígért hatásban. Projektünkben ennek a problémának a kiküszöbölésére kívánunk kifejleszteni két laboratóriumi gyorsmódszert, mellyel gyorsan és hatékonyan tudjuk igazolni in-vitro körülmények között az egyes készítmények hatását.

www.nfu.hu

 

GOP-2.1.1-09/A-2009-3036

 

GOP-2.2.1-08/2-2009-0125

GOP-2.1.1-10/A-2010-1597

GOP-1.3.1/C-2011-0110

 GOP-1.3.1-10/A-2011-0001GOP-1.1.1-11-2011-0008DAOP-1.1.1/E-11-2011-0136

Projekt címe: Mikrobiológiai, analitikai és biotechnológiai kutató- szolgáltató laboratórium építése Gyulán
2012.02.12.
A Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft. 64.943.992 forint uniós támogatást nyert a DAOP-1.1.1/E-11 jelű „Telephelyfejlesztés„ című pályázati kiíráson „Mikrobiológiai, analitikai és biotechnológiai kutató- szolgáltató laboratórium létrehozása Gyulán” címmel az Új Széchenyi Terv keretében.
A Food Analytica Kft. 2006- ban alakult. A vállalkozás két fő tevékenységet végez, egyrészt laboratóriumi szolgáltatást nyújt élelmiszeripari, takarmányipari és mezőgazdasági partnereink számára, másrészt aktív kutatás- fejlesztési tevékenységet végez, partnereik számára K+F szolgáltatást nyújt. A jelenlegi telephely Békéscsabán található bérelt ingatlanban. Az ingatlan több, mint 30 éve épült kifejezetten laboratóriumi feladatok végzésére. Mára az épület állapota jelentősen leromlott, fejlesztése csak nagyon nagy költségekkel lenne lehetséges. Az épület technológiai korszerűsítésének problémája mellett, további gondot okoz, hogy a piaci bővülésnek köszönhetően egyre nő a foglalkoztatott létszám és eszközállományunk, melyek részére a rendelkezésre álló hely nem elegendő, az épület fizikai adottságai nem teszik lehetővé a további bővítést.
A 129.887.984 összköltségvetésű projekt fő célkitűzése tehát egy mikrobiológiai, analitikai és biotechnológiai kutató- szolgáltató laboratórium létrehozása Gyulán. A projekt keretében egy közel 850 m2 alapterületű épület épül, továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges laboratóriumi eszközök kerülnek beszerzésre.
A projekt közép és hosszú távú hatása a Food Analytica Kft. piaci részesedésének, valamint kutatás- fejlesztési potenciáljának erősödésében lesz mérhető.

www.magzrt.hu

www.nfu.huGOP-2010-1.3.1/A

DAOP-111/E-12-2013-0187

DAOP-1.1.1/DE-13-2014-0184

 

A Food Analytica Kft. új multifUnkcuonális laboratóriumI épületET ALAKÍT KI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

 

A beruházás keretében a Food Analytica Kft. a Dél-Alföldi Operatív Program, DAOP-1.1.1/DE-13 – telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért – pályázati kiírása keretében 60 millió Ft támogatást nyert. A tervezett fejlesztés során az érintett ingatlanon található rossz állapotú csarnoképület kerül felújításra és átalakításra, a beruházás keretében nagy hangsúlyt fektetünk a megújuló energia alkalmazására is.

 

A Food Analytica Kft. 2006. szeptemberében alakult. A vállalkozás fő tevékenysége során laboratóriumi szolgáltatást nyújtunk élelmi nyújtunk élelmiszeripari, takarmányipari és mezőgazdasági partnereink számára. A Food Analytica Kft. az elmúlt évek során igen dinamikus fejlődésen ment keresztül. A fejlődés egyöntetűen érintette a laboratórium által vizsgált mintaszámok, a foglalkoztatottak száma, valamint a végzett kutatási tevékenységek növekedését is. 2013. őszén került átadásra a gyulai ipari park területén található közel 1.000 m2 alapterületű új laboratóriumi épület, azonban a dinamikus fejlődésnek köszönhetően további bővítés vált szükségessé. Az új laboratóriumi kapacitás kialakítására került megvásárlásra a Gyula, Henyei u. 52. sz. alatti ingatlan.

A projekt célja a gyulai új laboratóriumi tömbünkhöz közel, a Henyei utca 52. sz. alatt egy meglévő ipartelepen barnamezős beruházás keretében egy 604,23 m2-es laboratóriumokat, irodákat és szociális helyiségeket tartalmazó épület kialakítása, meglévő üzemcsarnok átalakításával. A fejlesztés indokoltságát alátámasztja, hogy a Food Analytica Kft. vizsgálati mintaszáma igen dinamikus emelkedést mutat. A vevői igények kielégítése és a versenyképesség megőrzése érdekében vált szükségessé a további kapacitásbővítés. Az új épület teljes egészében barnamezős beruházásként fog megvalósulni, mivel az üzemcsarnok jelenlegi formájában gazdasági tevékenység végzésére nem alkalmas, energetikailag elavult építészetileg leromlott állapotú épület. Az épületben 393 m2 labor, 117,3 m2 iroda és ügyfélfogadó, mintaátvevő, 75,4 m2 szociális helyiség és 18,9 m2 raktár lesz.

A megújuló energiát tartalmazó beruházási rész meghaladja a teljes projektünk költségvetésének 8 %-át, melynek keretében napelem rendszer és napkollektor kerül felszerelésre, valamint az energiahatékonyság fokozása érdekében központi hőszivattyús klímarendszer kerül beépítésre, valamint a hőtermelő eszközök hulladék hője is újrahasznosításra fog kerülni.

A projekt hatására az új laboratóriumi kapacitás létesítése hozzájárul 4 fő új munkahely teremtéséhez is.

 

 

https://darfu.hu/                                                http://www.szechenyi2020.hu/

GINOP-2.1.1-15-2015-00035